Logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida - biblioteka główna

CENTRUM OBSŁUGI CZYTELNIKA (ul. św. Ducha 3-7):
tel. 55 625 60 12
e-mail: biblioteka@bibliotekaelblaska.pl

Biblioteka Naukowa i Literacka (ul. św. Ducha 3-7):
Kierownik: Renata Milewska
tel. 55 625 60 09
e-mail: r.milewska@bibliotekaelblaska.pl

Biblioteka Naukowa - Wypożyczalnia (ul. św. Ducha 3-7):
tel. 55 625 60 22
e-mail: naukowy@bibliotekaelblaska.pl

Biblioteka Literacka - Wypożyczalnia (ul. św. Ducha 3-7):
tel. 55 625 60 17
e-mail: literacka@bibliotekaelblaska.pl

Biblioteka Młodego Czytelnika BULAJ (ul. Zamkowa 1):
Kierownik: Małgorzata Adamska
tel. 55 625 60 23
e-mail: m.adamska@bibliotekaelblaska.pl, bulaj@bibliotekaelblaska.pl

Elbląska Biblioteka Cyfrowa:
Kierownik: Tomasz Jabłoński
tel. 55 625 60 15, 55 626 60 27
e-mail: t.jablonski@bibliotekaelblaska.pl, ebc@bibliotekaelblaska.pl

Dział Zbiorów Zabytkowych (ul. św. Ducha 25):
Kierownik: Joanna Sroka
tel. 55 625 60 31
e-mail: j.sroka@bibliotekaelblaska.pl, zabytki@bibliotekaelblaska.pl

Pracownia Konserwacji Działu Zbiorów Zabytkowych (ul. św. Ducha 25):
tel. 55 625 60 31
e-mail: zabytki@bibliotekaelblaska.pl

Główny specjalista ds. narodowego zasobu bibliotecznego
Elżbieta Lewandowska
te. 55 625 60 30
e-mail: e.lewandowska@bibliotekaelblaska.pl, zabytki@bibliotekaelblaska.pl