Logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Środki trwałe - stan na 31.12.2020 r.

Rodzaj

Wartość netto

Środki trwałe

18.615.317,23 zł

grunty

1.694.452,90 zł

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

15.816.950,32 zł

urządzenia techniczne i maszyny

248.193,39 zł

inne środki trwałe

855.720,62 zł